שילון צוקרשטיין ושות' הוא משרד עורכי דין ועורכי פטנטים העוסק בפטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, זכויות מטפחים, דיני מחשבים ואינטרנט וכדומה.

למידע נוסף ושיחה ראשונית >>

כל מה שסטארטאפ, יזמים, ממציאים וחברות צריכים

את התשובה לכל שאלות ה"איך" בקניין רוחני, תמצא אצלנו כמו גם את כל ההגנה המשפטית הנדרשת לכל סוגי זכויות הקניין הרוחני.

פטנט, סימן מסחר, מדגם, זכויות מטפחים, זכויות יוצרים, מעגלים מודפסים ועוד

על מה ניתן לקבל פטנט רשום

פטנט הוא הכלי המשפטי המאפשר הגנה על המצאות. כדי שהמצאה תהיה כזו המאפשרת רישומה כפטנט (רישום פטנט) עליה לעמוד במספר קריטריונים הקבועים בחוק. התנאים המדוייקים לצורך רישומה של המצאה כפטנט משתנים מעט ממדינה למדינה, אולם כללי הבסיס זהים ברוב מדינות העולם.

ומהי המצאה הכשירה לרישום כפטנט לפי החוק הישראלי? החוק מגדיר המצאה באופן הבא: "אמצאה, בין שהיא מוצר או בין שהיא תהליך, בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית" ("אמצאה" אינה שגיאת כתיב אלא האופן שבו אייתו מילה זו במועד כתיבת החוק). חוק הפטנטים מגדיר את התנאים בהם נידרש לעמוד לצורך רישום פטנט:

1. קיומה של המצאה המונח המצאה אינה מפורש בחוק עצמו בצורה מלאה, אך ברור מלשון החוק כי המצאה היא מוצר או תהליך הניתן ליישום או שימוש. חוקי טבע, אלגוריתמים, תופעות קיימות, תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם, וזנים חדשים של צמחים או בעלי-חיים, זולת אורגניזמים מיקרו-ביולוגיים שלא הופקו מהטבע.

2. המצאה חדשה החוק הישראלי מגדיר "חדשה" בלשון זו: אמצאה חדשה – מהי?אמצאה, נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה - (1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור; (2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו. מכאן שפרסום קודם שולל חדשנות במידה והיה בו כדי לאפשר לבעל מקצוע לבצע אותה לפי הפרטים שפורסמו בתוספת הידע המקצועי הקיים שלו.

3. המצאה מועילה בשונה משנים עברו, הפירוש הנוכחי של המונח המצאה מועילה הינו המצאה אשר מבצעת את המטרה אותה היא אמורה לבצע.

4. המצאה הניתנת לשימוש תעשייתי מקור הדרישה הזו נעוץ בהיסטוריית דיני הפטנטים ובדומה לפירוש המונח "המצאה מועילה", גם כאן, לאור פסיקת בתי המשפט יש לראות כל המצאה הניתנת ליישום ככזו הניתנת ליישום תעשייתי.

5. המצאה שיש בה התקדמות המצאתית תנאי זה הוא הסבוך מארבעת התנאים ורוב השאלות והתהיות המשפטיות עולות בעת פירושו ויישומו. החוק מגדיר כך: התקדמות המצאתית – מהי? התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל-מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4. מאחר ותנאי זה הוא מורכב למדי, בחרנו לייחד לו מאמר נפרד

איך הופכים את הרעיון או ההמצאה לכסף?

משרדנו מספק את כל השירותים המשפטיים בתחום הקניין הרוחני - פטנטים, הגנה על המצאות ורעיונות, סימני מסחר, מדגמים, זכויות מטפחים, זכויות יוצרים, דיני מחשבים, פרטיות, מאגרי מידע וכדומה:

 • ייעוץ ראשוני
 • הכנת חוות דעת משפטיות (כשירות לרישום, חופש פעולה, חוזקות וחולשות, אפשרות אכיפה, אפשרות התגוננות וכו')
 • ביצוע חיפושי פטנטים (חדשנות, חופש פעולה, הפרה, מצב הידע וכו')
 • עריכת בקשות לרישום
 • הגשת בקשות לרישום (בכל מדינות העולם)
 • ניהול הליכי בחינה
 • טיפול בהתנגדויות, הליכי ריב והליכי ביטול
 • ליווי וניהול הליכים משפטיים בחו"ל
 • רישום שמות מתחם בדגש על מדינות שבהן נדרש ייצוג משפטי מקומי
 • ניהול הליכים מול ובאמצעות גופי רישום שמות המתחם
 • איתור משקיעים
 • איתור וגיוס הון לצורך הגשת תביעות הפרה בישראל ובחו"ל
 • הגשת וניהול תביעות הפרה בישראל ובחו"ל
 • מכירת נכסי קניין רוחני
 • רישוי קניין רוחני
 • איתור רוכשים פוטנצאליים
 • ביצוע אנליזה לקניין רוחני קיים
 • אימות בעלות והיסטוריית בעלויות בקניין רוחני
 • הכנת "תיק מכירה"
 • תכנון, ניהול וביצוע הליכי מכירה ורישוי
 • ניהול משא ומתן לקראת מכירה ורישוי
 • ביצוע בדיקות נאותות למוכרים ולרוכשים
 • שירותי נאמנות / Escrow
 • חיפושי הפרת קניין רוחני

שילון צוקרשטיין ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

טלפון: 077-997-44-51